Gent

English version

Gent is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen in België. Gent is naar inwonertal de op één na grootste gemeente van België, na Antwerpen. Het testproject vindt plaats in de wijk Sint Amandsberg, in de dichtbebouwde dampoortbuurt. Het district telt 1456 huishoudens. Ecopower geeft vorm aan het project, samen met de lokale energiecoöperatie Energent en andere partners als Partago, Energie-ID en de Stad Gent.

ecopower_cvba.png

Ecopower cvba

Ecopower CVBA is opgericht in 1992 als een coöperatieve vennootschap onder Belgisch recht. Ecopower heeft drie belangrijke doelstellingen; 100% groene energie aanbieden aan hun leden, sensibiliseren rond hernieuwbare energie, rationeel energiegebruik en coöperatief ondernemen; en het samenbrengen van groene stroomverbruikers.

Ecopower levert enkel elektriciteit die afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie. Het gaat steeds om lokaal geproduceerde energie die verdeeld wordt door de Vlaamse netbeheerder. Ecopower is bijgevolg zowel producent als aanbieder van lokale en groene energie.

Binnen het WiseGRID-project coördineert Ecopower de testsite in Gent.

Enkele statistieken (2016)

50.393 coöperanten
199.524 aandelen
41.586 klanten (1,44% van alle Vlaamse huishoudens)
Kapitaal (euro) = 49,8 miljoen
Totaal vermogen/balanstotaal (euro) = 82,7 miljoen
Omzet (euro) = 37,1 miljoen
33 personeelsleden (VTE)


Energie-IDGent_energieID.png

Coöperatief IT-bedrijf opgericht in 2014. Derde partij, gekoppeld aan Ecopower.
Missie: ontwikkeling van IT-instrumenten voor rationeel en duurzaam energiegebruik
EnergieID.be: online platform om energie- en waterverbruik van gezinnen en bedrijven op te volgen, te analyseren en te vergelijken.


Partago cvbaGent_partago.png

Partago is een coöperatie voor elektrisch autodelen. Ze delen 100% elektrische auto's met hun leden. Partago biedt een mobiel platform aan voor autodelen via smartphone. Partago verenigt burgers en organisaties rond een gezonde en redelijke automobiliteit. Partago is gevestigd in België, Gent.

WiseGRID pilot site infrastructuur in Gent

Gent (Sint-Amandsberg) is de belangrijkste pilot site in Vlaanderen. Sint-Amandsberg is een wijk met 2.452 bewoners. Er bestaat reeds een buurtinitiatief met steun van de stad Gent, netbeheerder Eandis, Energieleverancier Ecopower en REScoop Energent genaamd 'Buurzame Stroom'.


  • Eandis plant de installatie van 200 smart meters.
  • Alle SLAM's van het Nobel Grid project in de omgeving worden hergebruikt.
  • Zoveel mogelijk SMX's van Nobel Grid worden geplaatst, gerecupereerd uit andere sites van het Nobel Grid-project.
  • Lokale energiecoöperatie Energent investeert in hernieuwbare energie en is momenteel op zoek naar huizen binnen de test site om coöperatieve PV-systemen op te zetten.

Dit is een ideaal scenario voor de ontwikkeling van de ‘WG RESCO’-app. Het doel is om zo snel mogelijk 750 kWp in de omgeving te verkrijgen.


WiseGRID-diensten die reeds in gebruik zijn

  • EnergieID-diensten voor 17.000 gebruikers, waarvan 950 klanten in Gent.
  • Ongeveer 5800 klanten gebruiken de elektriciteit van Ecopower.
  • Diensten gecreëerd uit het Nobel Grid project: DRFM, EmaApp, SLAM / SMX / Flukso
  • 200 Smart Meters die door Eandis worden geïmplementeerd met e-lys reporting frame (in ontwikkeling)

WISEGRID INSTRUMENTEN EN TECHNOLOGIEËN IN ONTWIKKELING

Voor WiseGRID worden een aantal apps getest die mensen inzicht moeten geven in elektriciteitsprijzen en netgebruik.

De apps bieden de deelnemers een individueel en een collectief overzicht van enerzijds hun verbruik en anderzijds de productie van hernieuwbare energie van de zonnepanelen uit de wijk. Met het oog op een goed netevenwicht worden de buurtbewoners en kmo’s aangemoedigd om bewust te verbruiken op het moment dat de lokale zonne-energieproductie hoog is.

De opgewekte zonnestroom die niet verbruikt is door de buurtbewoners, dient om elektrische deelwagens van de Gentse coöperatie Partago op te laden of wordt opgeslagen in batterijen. Het WiseGRID-project wil via deze weg een slimmer en meer consumentgericht Europees elektriciteitsnet ontwikkelen. Naast het verhogen van de hernieuwbare-energieproductie zijn ook energiebesparing en rationeel energiegebruik cruciaal in dit project en in de energietransitie algemeen.

Gallery

VRAGEN ?

Heeft u een vraag over het project, de tools of de pilot sites? Laat het ons weten.