συνάντηση του WiseGRID Κύθνος

συνάντηση του WiseGRID

27 Απριλίου - 19:00: εργαστήριο αφοσίωσης του πολίτη


Θέλετε να μάθετε για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη; 

Για τη μετάβαση σε ένα σύστημα αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά;
Ελάτε στη συνάντηση που θα γίνει στην Κύθνο στις 27 Απριλίου 2018 για να γνωρίσετε το Ευρωπαϊκό έργο WiseGRID!

To WiseGRID θα αναπτύξει έξυπνες, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές τεχνολογικές λύσεις για την αποθήκευση ενέργειας, την αυξημένη παραγωγή και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η πιλοτική επίδειξη και αξιολόγηση αυτών
των λύσεων σε πραγματικές συνθήκες σε διαφορετικά μέρη ανά την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων είναι και η Κύθνος!

Το WiseGRID πιστεύει ότι οι πολίτες μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν πιο
ενεργά στη αγορά ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή δημοκρατία.

Θέλετε να είστε μέρος αυτής της αλλαγής; Τότε σας περιμένουμε στη συνάντηση
του WiseGRID στις 27 Απριλίου 2018 στο Δημαρχείο της Κύθνου.